Welcome to 

CHAYOOTM

อ่านบทความสังคม ศาสนา การเมือง

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานจากชุมชน และสนับสนุนงานบริการคุณภาพ กับ อดีตนักกรรมกรรมรณรงค์สิทธิด้านเอดส์และเพศ สู่การทำธุรกิจเพื่อตนเองและสังคม

จอมยุทธแห่งเมืองเพชร

ชาวเน็ตผู้มีความสนใจในเรื่องราววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม ศาสนา และการเมือง 

References

“ หรือบางที มันอาจจะไม่มีหรอก เกย์ กะเทย ทอม ดี้ เพราะโดยธรรมแล้ว ก็แค่มนุษย์มีความรักให้แก่กัน ”

— แค่มนุษย์มอบความรักให้แก่กัน โดย จอมยุทธแห่งเมืองเพชร

“ ใครๆเขาก็ทำกัน ใครๆเขาก็เชื่อแบบนี้ เค้าอยู่กับสภาวะแบบนี้กันมานาน อย่ามาสร้างความร้าวฉานให้สังคไทย นี่คือ ความไม่ปกติที่เป็นเรื่องปกติ ”

— ความไม่ปกติ ที่เป็นเรื่องปกติ โดย จอมยุทธแห่งเมืองเพชร

“ อุดมการมันกินไม่ได้ อย่าจริงจังมากไป จิตใจจะไม่สงบ ”

— อุดมการณ์มันกินไม่ได้ โดย จอมยุทธแห่งเมืองเพชร

สนับสนุนเรา

+668 6008 6004

จอมยุทธแห่งเมืองเพชร