10 เหตุผลที่ต้องมีผู้ช่วยขับรถยนต์

10 เหตุผลที่ต้องมีผู้ช่วยขับรถยนต์

เหตุผลด้านความปลอดภัย

1. เมา หลายครั้งที่วิถีชีวิตคนทำงานในสงัคมคนเมือง ก็หลีกเลี่ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ได้ยาก แม้ในวันแรกๆของสัปดาห์ เช่น งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า มักจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า มารู้ตัวอีกทีก็งานเลี้ยงเลิกแล้ว จะกลับยังไงเล่า เมาแบบนี้ …. เรียกคนขับรถสิครับ 

2. ร่างกายอ่อนเพลีย

3.

4.

เหตุผลด้านนโยบาย กฎมาย

1. เมาไม่ขับ

2. มีด่านตรวจแอลกอฮอล์

เหตุผลด้านความสะดวก

1. พาญาติ พ่อ แม่ ลูก ไปทำกิจธุระ

2. นำรถไปศูนย์ซ่อม ล้างรถ 

ขอแนะนำ 

Pin It on Pinterest