ปี 2019 เกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ผลกระทบนี้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก การดำเนินชีวิตต้องวิวัฒนาการเพื่ออยู่รอด เราคือหนึ่งในคนที่จำนวนมหาศิลที่ดิ้นรนค้นพบทางรอด ความรู้ ประสบการณ์ด้านการสื่อสาร เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เราทำงานได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ ทุกลมหายใจ  

Virtual Assistant & Coordinator เป็นหนึ่งใน New Normal ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid 2019 การรอดชีวิตในสถานการณ์คราวนั้น เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เราคือนักสื่อสารที่ทำงานได้ทุกที่ เราคือทางเลือกสำหรับโลกสมัยใหม่ ที่คุณจะไม่ต้องจ่ายเงินค่าสวัสดิการ ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยเมื่อต้องจ้างออก เราคือทรัพยากรมนุษย์ด้านการสื่อสารที่คุณจะรู้สึกถึงความคุ้มค่า

VIRTUAL ASSISTANT & COORDINATOR

จากประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพด้านการประสานงาน และการบริหารโครงการกว่า 10 ปี เราพร้อมให้บริการ

ขอบข่ายการให้บริการ

 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • นัดหมายการประชุมเปิด – ปิดโครงการระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงนัดหมายการประชุมต่างๆ ภายในโครงการ และจดบันทึกเพื่อจัดทำรายงานการประชุม
 • ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานและการส่งมอบงานภายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • จัดเตรียมเอกสารโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานนัดหมายการจัดอบรมภายในโครงการ รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดโครงการ เช่น เอกสารประกอบการอบรม สถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน ใบเซ็นชื่อ และจัดทำสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม
 • จัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น หนังสือส่งมอบงาน หนังสือแจ้งกำหนดการดำเนินงาน และประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การขอหนังสือรับรองผลงาน
 • ตรวจสอบและติดตามเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารสัญญาโครงการ แผนการดำเนินโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลสถานะโครงการ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงานโครงการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • รวบรวมและจัดเก็บสิ่งส่งมอบของโครงการทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและสิ้นสุดงานโครงการแล้วให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายในโครงการ และประสานงานเบิกจ่ายกับฝ่ายบัญชีได้ตรงตามเวลา
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ หรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น สถานะของโครงการ การสรุปประมาณการวางบิล-รับเงิน แบบรายเดือน-รายปี การเบิกจ่ายต่างๆ
เพิ่มเพื่อน

รับทำเว็บไซต์ WordPress

เรามีแพคเกจทุกระดับที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยเหตุผลที่เรารับงานจากลูกค้าโดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง เราจึงสามารถรับทำเว็บไซต์ได้ในราคาที่ถูกกว่าเจ้าอื่นๆในตลาด

 

✅ ออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ ได้เว็บไซต์ 5 หน้าหลักมาตรฐาน

✅ เชื่อมต่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
✅ ติดตั้ง google analytics

✅ รองรับทุกขนาดหน้าจอ Responsive 100%

✅ ระบบการจัดการหลังบ้าน (CMS)

✅ ระบบร้านค้าออนไลน์เต็มระบบ มีระบบตะกร้า คิดค่าจัดส่ง ใส่โปรโมชั่นเองได้ พร้อมระบบจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต

✅ ลงสินค้าเป็นตัวอย่างให้ 10 ชิ้น

✅ ใช้เวลาทำเว็บไซต์ 3-7 วัน

✅ Domain & Hosting ฟรี 1 ปี

✅ SSL (เครื่องหมายความปลอดภัยบน Google) ฟรี 1 ปี

✅ Theme พรีเมี่ยม ลิขสิทธิ์แท้

✅ คู่มือและอบรมการใช้งานเว็บไซต์

✅ Maintenance ฟรี 1 ปีเต็ม หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อได้ตลอด 1 ปี

✅ ใช้เวลาทำเว็บไซต์ 5-30 วัน


Pin It on Pinterest

Shares
Share This