ศิลปะ คือ การจำลองแบบจากธรรมชาติ
ศิลปิน คือ ผู้ที่ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ในธรรมชาติ สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
ผลงาน คือ สิ่งที่ต้องเสพด้วยการสัมผัส การมอง การดม การชิม ฤทธิ์ของงานศิลปะ สร้างให้ความรู้สึกต่างๆนาๆ
ศิลปะที่เราสร้างสรรค์ คือ การร้องเพลง เราจะนำเรื่องราวในเพลงมาขับร้อง เพื่อจำลองความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวที่กำลังถ่ายทอด คำว่ารักในบางเพลง เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการตีความผ่านจริตของเรา มันจึงจะแตกต่างจากคำว่ารักที่คนอื่นเคยถ่ายทอดในเพลงเดียวกัน
และสิ่งที่เราจะไม่ทำ ก็คือ การร้องเพลงตามความเห็นของคนอื่น เช่น ฉันท้อแท้ ฉันหมดสิ้นความหวัง ฉันกำลังจะตาย ฉันคงไม่อาจ Improvise หรือ Ad-lip ให้คำร้องนั้นมันมีหลายตัวโน๊ต ให้มันมีสีสรรตามความเห็นของคนฟังหรือกรรมการร้องเพลง หรือ Producer เพราะ การสิ้นแรงของเรา มันไม่ต้องการสร้างสีสรรค์ ไม่ต้องสร้างความน่าสนใจ ฉันจึงอยู่กับความรู้สึกที่มันไม่มีอะไรมาแต่งเดิมในเพลงประเภทนี้

Pin It on Pinterest

Shares
Share This