หลักการประชาธิปไตยที่ว่าด้วยการได้ลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้ชนะการเลือกตั้งคือ ได้รับเสียงข้างมาก คือ นับจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชาชนอยากให้ใครมาเป็นผู้นำ ก็ลงคะแนนเสียงให้พรรคนั้นหรือผู้สมัครคนนั้น ขอเน้นย้ำว่าเป็นการนับคะแนนที่ได้รับจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นับคะแนนเสียงจากผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อค้นหาพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนรวมสูงสุด

ภายหลังจากการเลือกตั้งฯ ปี 2566 มีการอ้างถึงวิธีการนับเสียงข้างมากผิดไปจากที่อธิบายมาในข้างต้น คือไปนำจำนวนเสียงที่ไม่ได้ลงคะแนน คะแนนที่ไม่ได้เลือก คะแนนที่ไปกระจัดกระจายอยู่ตามพรรคอื่นๆมานับรวมกัน แล้วบอกว่าอันนี้ต่างหากคือเสียงข้างมากที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงให้ !!!

แต่ถ้าจะลองใช้ความพยายามขั้นสูงที่จะทำความเข้าใจว่าไม่ใช่การพยายามจะโกงผลการเลือกตั้ง พยายามที่จะเข้าใจให้ได้ว่าเป็นวิธีคิดที่หลากหลายที่เกิดขึ้นได้ เราก็ลองเอาวิธีการนับแบบนั้นมาใช้ให้เหมือนกัน ก็จะมาสู่คำถามหลากหลายรูปแบบ เป็นต้นว่า พรรคไหนมีจำนวนเสียงที่ไม่ถูกเลือกสูงที่สุด พรรคไหนที่ประชาชนไม่ให้ความไว้วางใจมากที่สุด

สรุปแล้ว กติกาการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ควรมาจากวิธีคิดแบบใดกันแน่ ระหว่าง นับคะแนนเสียงจำนวนมากที่สุดที่ได้รับจากผู้มีสิทธิลงคะแนน VS นับคะแนนจากบัตรเสีย นับคะแนนจากผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์ นับคะแนนจากผู้ที่ไม่ได้เลือกว่าใครไม่ถูกเลือกมากที่สุด

 

Text: จอมยุทธ แห่งเมืองเพชร

Image: https://www.pexels.com/

Facebook Comments Box